პროფესიონალური სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებები
პროფესიონალური სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებები

http://AZIRAL.GE

 

 

ჰიგიენის საშუალებები კვების მრეწველობის საწარმოებისათვის

- უახლესი სარეცხი საშუალებები

- სადეზინფექციო საშუალებები

- ქიმიკატები CIP რეცხვისათვის

- მემბრანული ფილტრების სარეცხი საშუალებები

- ეტიკეტის წებოები

- სადეზინფექციო ლუბრიკანტები

- აგრეგატები ქლორის დიოქსიდის სინთეზისთვის

- საკონტრაქტო საწასრმოები

- ტექნოლოგიების ტრანსფერი