ხორც-პროდუქტების ინგრედიენტები
ხორც-პროდუქტების ინგრედიენტები

ხორც-პროდუქტების ინგრედიენტები

 

შპს "ინოტერა"-ს პორტფელი ხორც-პროდუქტებისა და რძის ნაწარმის წარმოებაში გამოყენებული საკვები დანამატების მიმართულებით წარმოდგენილია მხოლოდ მაღალხარისხიანი ევროპული, კერძოდ ფრანგულ-ავსტრიული, ბელგიური, იტალიური და ესპანური წარმოების არაგენმოდიფიცირებული ინგრედიენტებისგან და დღესდღეობით მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

 

    •    გემო-არომატული და ფუნქციონალური საკვები დანამატები სოსისების, ძეხვეულის, ლორის, თევზეულისა და ნახევარფაბრიკატებისათვის, რომლებიც შედგება როგორც გემო-არომატული, ისე გემო-არომატული და ფუნქციონალური დანამატების კომბინირებული ნაზავებისგან. მწარმოებელი კომპანია MANE 

 


    •    ფუნქციონალური ცხოველური წარმოშობის ცილები სოსისების, ძეხვეულისა და ნახევარფაბრიკატებისთვის. მწარმოებელი კომპანია VEOS GROUP 

 


    •    ფუნქციონალური ტრანსგლუტამინაზის ფერმენტები ხორცპროდუქტების და თევზეულისთვის. მწარმოებელი კომპანია BDF INGREDIENTS  

 


    •    ინოვაციური ცხოველური და მცენარეული წარმოშობის ფუნქციონალური საკვები დანამატები ხორცპროდუქტებისათვის. მწარმოებელი კომპანია CAMPUS ITALY 

 


    •    ფუნქციონალური კონსერვანტები ხორცპროდუქტებისთვის. მწარმოებელი ბელგიური კომპანია.