ხორც-პროდუქტების და რძის   ნაწარმის ინგრედიენტები
ხორც-პროდუქტების და რძის   ნაწარმის ინგრედიენტები

ხორც-პროდუქტების და რძის   ნაწარმის ინგრედიენტები

 

შპს ევროლექსი-ს პორტფელი ხორც-პროდუქტებისა და რძის ნაწარმის წარმოებაში გამოყენებული საკვები დანამატების მიმართულებით წარმოდგენილია მხოლოდ მაღალხარისხიანი ევროპული, კერძოდ ფრანგულ-ავსტრიული, ბელგიური, იტალიური და ესპანური წარმოების არაგენმოდიფიცირებული ინგრედიენტებისგან და დღესდღეობით მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

 

    •    გემო-არომატული და ფუნქციონალური საკვები დანამატები სოსისების, ძეხვეულის, ლორის, თევზეულისა და ნახევარფაბრიკატებისათვის, რომლებიც შედგება როგორც გემო-არომატული, ისე გემო-არომატული და ფუნქციონალური დანამატების კომბინირებული ნაზავებისგან. მწარმოებელი კომპანია MANE

 


    •    ფუნქციონალური ცხოველური წარმოშობის ცილები სოსისების, ძეხვეულისა და ნახევარფაბრიკატებისთვის. მწარმოებელი კომპანია VEOS GROUP

 


    •    ფუნქციონალური ტრანსგლუტამინაზის ფერმენტები ხორცპროდუქტების, რძის პროდუქტებისა და თევზეულისთვის. მწარმოებელი კომპანია BDF INGREDIENTS 

 


    •    ინოვაციური ცხოველური და მცენარეული წარმოშობის ფუნქციონალური საკვები დანამატები ხორცპროდუქტებისათვის. მწარმოებელი კომპანია CAMPUS ITALY

 


    •    ფუნქციონალური კონსერვანტები ხორცპროდუქტებისა და რძის ნაწარმისთვის. მწარმოებელი ბელგიური კომპანია.